Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Poufność  danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, zależy nam, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ASONE Inwestycje Budowlane Adam Soczewka NIP: 522-192-87-43 z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 127.
  Z Administratorem możecie Państwo kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej ul. Poprawna 127, 03-984 Warszawa lub na adres email: asone@asone.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej ul. Poprawna 127, 03-984 Warszawa lub na adres email: asone@asone.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu ich wycofania przez Państwa
 5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę ASONE Inwestycje Budowlane Adam Soczewka usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa naszych usługach i produktach
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez ASONE Inwestycje Budowlane Adam Soczewka NIP: 522-192-87-43 Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/